11 grudnia 2023

tynki i posadzki

Budowa z pustaków ceramicznych

Dziennik budowy podczas odbioru budynku

Dziennik budowy jest to urzędowy dokument, który jest potwierdzeniem oraz opisem przebiegu wszystkich robót budowlanych oraz okoliczności, które zaszły na miejscu i w toku prowadzonych robót budowlanych. Każda osoba, która prowadzi budowę domu ma ustawowy obowiązek do tego, aby otworzyć dziennik budowy.

Adekwatnym do dziennika budowy w innych przypadkach prowadzonych robót jest dziennik montażu oraz dziennik rozbiórki. Dziennik budowy powinien być założony jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.

Zazwyczaj taki dziennik jest książką o formacie A4, która posiada już przygotowane odpowiednie tabele, protokoły i rubryki. Dziennik budowy jest zawsze wydawany w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii.

Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ i ma to charakter odpłatny. Aby takowy dziennik nabyć konieczne jest okazanie i dostarczenie odpowiednich dokumentów, jest to m.

in. pisemne oświadczenie wydane przez kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków.

Inwestor musi także wpisac do dziennika osoby pełniące samodzielne funkcje związane z budową domu oraz wypełnić formularz, który znajduje się na pierwszej stronie dziennika. Uzupełniony dziennik budowy jest konieczny, aby móc odebrać gotowy już budynek.

Dziennik będzie wówczas pisemnym poświadczeniem i udokumentowaniem wszystkich prowadzonych na terenie budowy prac. Po zakończeniu robót uzupełniony dziennik oraz oświadczenie o zakończeniu prac na terenie budowy należy dostarczyć do właściwego organu.

mieszkania od deweloper Skórzewo koło Poznania dla rodziny koło Poznania https://hydrauliq.pl/hydraulik-nieporet/ Jandach inwestuje w nowe mieszkania pod Poznaniem Luboń dla rodziny