24 lutego 2024

tynki i posadzki

Budowa z pustaków ceramicznych

Formalności na końcu budowy domu

Kiedy etap budowy domu jest już zakończony możesz odebrać budynek. Jednak sam odbiór wymaga spełnienia kilku formalnych wymogów, bez których legalne zamieszkanie nieruchomości będzie niemożliwe.

Na początku, w ciągu czternastu dni od momentu zakończenia prac budowlanych pamiętaj o tym, aby złożyć stosowne zawiadomienie o zakończeniu budowy. Należy tego dokonać w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Do tego zaświadczenia obowiązkowo należy dołączyć komplet dokumentów, które będą poświadczały ukończenie prac budowlanych oraz możliwość zamieszkania nieruchomości. Pierwszym dokumentem, który należy dostarczyć są wszystkie protokoły z ewentualnych kontroli, jakie miały miejsce na terenie budowy.

Należy załączyć również inwentaryzację geodezyjną oraz rysunki projektu budowlanego, także te z naniesionymi już poprawkami i zmianami. Dostarczyć należy także potwierdzenie odebrania wykonanych przyłączy.

W dokumentach musi znaleźć się równieć kopia świadectwa dotycząca charakterystyki energetycznej odbieranego budynku. W kolejnym etapie należy czekać na decyzję właściwego organu.

Jeżeli w ciągu 21 dni od momentu złożenia dokumentów organ ten nie złoży żadnego sprzeciwu odnośnie użytkowania budynku, to przyjmuje się, że budynek mozna zamieszkać i użytkować. Warto wiedzieć też o tym, że w ciągu tych 21 dni organ ma prawo do tego, aby skontrolować dany obiekt budowlany.

Jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości to inwestor za każdą z nich będzie musiał zapłacić karę tysiąca złotych.

zarządzanie nieruchomościami szczecin zbiorniki powietrza www.idealnypracodawca.pl