24 lutego 2024

tynki i posadzki

Budowa z pustaków ceramicznych

Inspektor budowy

Inspektor budowy to osoba, która jest pełnoprawnym uczestnikiem całościowego procesu budowy. Inspektor budowy, aby być zatrudnionym na takim stanowisku, musi posiadać ku temu stosowne kwalifikacje – przede wszystkim musi mieć uprawnienia budowlane, wiedzę budowlną oraz techniczną a także doświadczenie w pracy zawodowej. Zgodnie z polskim systemem prawnym inspektor budowlany może być zatrudniony przez danego inwestora dobrowolnie, jeżeli uzna to ona za przydatne, a jeżeli prace budowlane są szczególnie skomplikowane, to musi on być zatrudniony obowiązkowo.

Zatrudnienie przy budowie inspektora budowlanego jest szczególnie ważne dla samego inwestora. Zazwyczaj bowiem jest tak, że inwestor nie ma dużej wiedzy z zakresu budownictwa, często są to osoby prywatne, stawiające własne domy jednorodzinne. Nie mają oni zatem najmniejszego pojęcia o tym, jak prawidłowo powinny przebiegać etapy budowy. Przeprowadzamy nadzory budowlane Białystok nad licznymi inwestycjami.

Stąd też zatrudnienie inspektora jest dla nich nie tylko wygodnym, ale przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem. Od momentu jego zatrudnienia to właśnie inspektor budowlny będzie czuwał nad przebiegiem wszystkich prac na budowie. Inspektor budowy czuwa nad wszystkim pracownikami zatrudnionymi przy budowie, w tym także nad kierownikiem budowy.

Pełni on funkcję kontrolną, może też żądać od wykonawców naniesienia poprawek lub napraw jeżeli uzna, że wykonali oni swoje zadanie nieprawidłowo. Mówiąc w skrócie – inspektor budowy na miejscu budowy reprezentuje swojego klienta, czyli inwestora.

przepusty żelbetowe https://www.prapa.pl/ www.ciuchometr.pl